ระบบรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

[ระบบเปิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2565]


ข้อปฏิบัติในการมาจับสลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

อายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิด 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

หรือเกิด พ.ศ.2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ


ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลการรับสมัคร:  02 279 0415
พบปัญหาเกี่ยวกับระบบรับสมัคร:  02 279 0415      Facebook Page