ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
[ระดับปฐมวัย] [ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน]
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถาม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2790415

จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมการอบรมโครงการ “ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพญาไท

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เข้าร่วมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.กทม.

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม "วันรำลึกพระสุนทรโวหารสู่งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2567"

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลและการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวฐิติชญาน์ จันทร์สุหร่าย เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักกับเพื่อนนักเรียนที่ Lakeside Primary School รูปแบบออนไลน์

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไปสิงคโปร์ ABSS-LSPS โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไปสิงคโปร์ ABSS-LSPSโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 1)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ออนไลน์(Online) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 | 1.22 MB | นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | 0.25 MB | นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 349 KB | นายโชคชัย จาดเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH