* ท่านสามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 *

 

ใบแจ้งการชำระเงินฯ ระดับก่อนประถมศึกษา (นักเรียนเข้าใหม่)
ใบแจ้งการชำระเงินฯ ระดับประถมศึกษา (นักเรียนเข้าใหม่)
   
 
ใบแจ้งการชำระเงินฯ ระดับก่อนประถมศึกษา (นักเรียนเดิม)
ใบแจ้งการชำระเงินฯ ระดับประถมศึกษา (นักเรียนเข้าเดิม)
       
ใบแจ้งการชำระเงินฯ โครงการ 2 ภาษา (MEP) (นักเรียนเดิม)
ใบแจ้งการชำระเงินฯ โครงการ 2 ภาษา (MEP) (นักเรียนเข้าใหม่)

** หากเกินกำหนดวันรับชำระเงิน ต้องติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ 13 เท่านั้น **

 
 

 
 
   
 
   
 
   

เข้าสู่เว็บไซต์ เว็บไซต์ปฐมวัยต้นแบบ ภาพกิจกรรมโรงเรียน เว็บไซต์เดิม