::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
คำขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี  มีความรู้  สู้งาน  บริการสังคม” เอกลักษณ์ของโรงเรียน"มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน"
ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ   เว็บไซต์ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ   คลิกที่นี่   คลิก
 
   

คลิกทีนี่

ระเบียบการแต่งกาย

 

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:อนุบาลสามเสนฯ
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.กทม.
ปี ๒๕๖๒
 
พิธีแสดงเจตจำนงสุตจริต
การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
   

 

ร้องเรียนการทุจริต
ขอให้ท่านเข้ากลุ่มไลน์
เพื่อแจ้งเรื่องการร้องเรียนตาม QR Code

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน