::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
   
 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
เลขที่ 302/342  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์ 0-2279-0415 
โทรสาร  0-2278-0713
E-mail: anubansamsen1@gmail.com       

Website: http://www.abss.ac.th

Facebook: ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ

 
 

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster